Norrsken / Aurora Borealis

Norrsken, Aurora Borealis är ett natur- och ljusfenomen, som man så klassiskt kan se spela över himlavalvet uppe på norra halvklotet. Det fladdrar och far fram som gardiner över den klara natthimlen och är vanligtvis grönt men även rött, violett, blå-vitt och lite gulaktigt.
Detta ljussken har alltid funnits i mytologin hos människorna som levt här i Lappland och andra nordliga norrskensregioner.
Motsvarande ljusfenomen kan också ses på södra halvklotet där det kallas sydsken. Det gemensamma namnet för norr- och sydsken är polarsken.
Vill du kolla upp förutsättningarna för att du skall få se norrsken så ta en titt på följande sida: Aurora Borealis prognoser.

Norrskenets uppkomst

Förenklat kan man säga att norrsken är ett samspel mellan solens energi, jordens magnetfält och atmosfär.
Det hela börjar när laddade partiklar kastas ut från solen, som sedan transporteras igenom rymden mot jorden i en sk. solvind. En del av partiklarna dras sedan ned mot jordens magnetiska poler och de når atmosfären med en mycket hög hastighet, 300-1000 kilometer/sekund.
Ljusfenomenet uppkommer då dessa partiklar kolliderar med de atomer och molekyler som finns i vår atmosfär. Om kollisionen är tillräckligt kraftfull, omvandlas en del av partiklarnas rörelseenergi till ljusfenomenet norrsken.
Aktiviteten på solen sker med en cykel på ungefär elva år dvs. en topp vart 11:e år. Dessutom så finns det en 27-dagarscykel som också styr norrskensaktiviteten.

Ljud från norrskenet

De enda ljudfrekvenser som är möjliga att skapa på så hög höjd som där norrskenet utspelar sig är frekvenser på max 2000Hz, och detta pga. den mycket låga molekyltätheten. Ljud med så pass låga frekvenser dämpas mycket snabbt i den övre delen av atmosfären. Den energimängd (ljud) som sedan skulle nå ner till jorden skulle troligen inte räcka för att det mänskliga örat ska kunna uppfatta det.
Tiden som det skulle ta för ljudet, med en hastighet av 330 m/s, att vandra från höjden 100 km ner till marken blir omkring 3 minuter (400 km, 12 minuter). Det är med andra ord då inte troligt att man skulle kunna höra hur norrskenet ”vandrar” över himlavalvet. Det finns också andra teorier på hur elektriska fält skulle kunna orsaka gnisturladdningar på jorden eller till och med direkt påverka vårat nervsystem.
Norrskenet alstrar dock ett infraljud, som går att mäta med teknisk utrustning men absolut ohörbart för det mänskliga örat.
Det intressanta i detta är att det finns många människor i stort sett hela norrskenszonen som uppger att de har hört norrskensljud. Man har inte lyckats spela in något av dem men det finns likheter i berättelserna. Man har befunnit sig rakt under ett kraftigt norrsken en klar stilla natt. Norrskensljudet verkar te sig på två olika sätt. Det ena är ett sprakande som gnistorna från en eld medans det andra är mer som ett slags vinande ljud.

Norrskenets utseende

Ofta häpnas man över alla olika former, hastigheter, nyanser osv. som norrskenet uppträder i. Ibland är de svaga, begränsade, starka, över hela himlen eller strax under horisonten. Man kan dela in norrskenet i olika former. Norrskensband, norrskensbågar, molnliknande ytor, strålar, norrskensdraperier, koronor och flammande norrsken. Flera av dessa kan sedan uppträda i olika varianter som homogena, pulserande, strålande osv.
Norrskenet kan breda ut sig i 1600 km i öst västlig riktning men oftast inte mer än 1,5-2 km i nord-sydlig riktning. Norrskenet uppstår på höjder mellan 90-1000 km men vanligast är det mellan 100-400 km höjd. Vilken färg skenet får beror lite på om solvindens laddade partiklar kolliderar med syre eller kväveatomer i vår atmosfär.
Det är inte ovanligt att man gång på gång blir ståendes under ett makalöst norrsken som om man aldrig någonsin förr sett något liknande! Det är lätt att förstå att människor förr i tiden gav det en plats i mytologin.

Norrskenet i mytologin

Det latinska namnet Aurora Borealis betyder nordlig gryning och började användas under 1600-talet. I flera kulturer har norrskenet varit kopplat till de döda och bland annat varit ett hemviste för de döda. Därför har det alltid fallit sig naturligt att vara vördnadsfull och visa respekt mot detta nordliga ljusfenomen.
På samiska heter norrsken Guovssahas. Enligt den samiska mytologin skall man inte vissla till norrskenet då det kan leda till olycka. Liknande tro hade även inuiterna på Grönland samt indianerna i norra Nordamerika. Det finns väldigt många berättelser från Nordamerika och Skandinavien om hur farligt det kan vara att inte visa respekt för norrskenet.
I bibeln finns också norrskenet omtalat, nämligen i Hesekiels bok i gamla testamentet. I beskrivningen som är ca 2600 år gammal, står det att: ”Jag fick se en stormvind komma norrifrån, ett stort moln med flammande eld och ett sken omgav det”. Men de allra äldsta avbildningarna av norrsken är ett par grottmålningar i Rouffinac i mellersta Frankrike. Målningarna består av streck och bågar som har ritats med fingrarna av stenåldersjägare som levde för ca 10 000 år sedan. Man kan anta att norrskenet hade samma betydelse för dem som det senare har haft för samer, inuiter och indianer ända in på 1900-talet.

Vart och när ser man norrsken?

Kraftfullast norrsken och sydsken har man närmast de magnetiska polerna. Men tack vare golfströmmen så är norra Skandinavien kanske det område i världen som har det bästa klimatet och fortfarande bra förutsättningar för att se norrsken.
Norrskenet uppstår oavsett väder. Däremot så är det en vanlig myt att norrsken varslar om kyla och liknande saker. För att kunna se norrskenet måste det vara molnfritt och mörkt. Under vintern i Lappland så innebär en molnfri himmel oftast att temperaturen dalar så därför tror en del människor ännu idag att norrskenet i sig ger kyla.
Den tid på året som är bäst, är med tanke på mörkret slutet på augusti till april.
När man väljer plats skall man söka upp en öppen plats där man inte störs av sk. ljusförorening (gatbelysning osv.). Det är i regel inte heller någon större mening att försöka sig på norrskensspaning förrän 1,5 timmar efter solens nedgång. Det finns vissa som påstår att norrskenet är starkast efter midnatt fram tills klockan är ca 02.00 medan andra hävdar att det skall vara starkast mellan 22.00-23.00 (för Skandinavien). Vi kan bara summera våra egna erfarenheter, och det viktiga är att man verkligen är utomhus och aktivt spanar för vi har sett norrsken de flesta tider då det har varit mörkt nog på himlen.

Fotografering av norrsken

Det finns några enkla saker som man måste göra för att lyckas med norrskensfotografering.
Stativ: Exponeringstiderna blir långa och för att kunna få bilderna skarpa är man helt beroende av ett stativ eller ett stadigt underlag där man kan ställa ifrån sig kameran under själva exponeringen.
Kameran: Den kamera som du använder skall kunna fungera utan automatisk blixt. Man skall kunna ställa ISO (ljuskänsligheten) manuellt. Vi föredrar att jobba med ISO 200 eller 400 för att inte bilderna skall bli allt för gryniga. Kameran skall också kunna användas med självutlösare eller fjärrutlösare. Det är också mycket bra om man kan använda kameran med manuell fokus.
Runt omkring utrustning: Klä dig varmt för då kommer du att jobba mer metodiskt och målmedvetet. Norrskensfotografering går inte snabbt! Börjar du frysa kastar du bara iväg med några snabba och antagligen inte så lyckade bilder. En termos med varmt te och några kakor/godis följer alltid med i packningen som motivation och värmekälla. Pannlampa är bra då du skall byta minneskort, putsa linsen, byta till extra batterier (se till att batterierna är laddade och de ska gärna förvaras varmt nära kroppen då kylan tär hårt på strömkällan).

Fotograferandet: När du har ställt upp kameran för fotografering tar du en provexponering. Kolla hur det blev på din LCD sökare (digitalkamera). Tänk på att bilderna oftast ser ljusare ut än de är då dina ögon blir vana vid mörkret. Använd därför alltid histogrammet och kompensera med över- respektive underexponering tills du har ett bra resultat. Prova även att svepa lite med pannlampan över förgrunden. Tålamod och flera omtagningar liksom kreativitet resulterar oftast i några bra bilder.

Norrskensaktiviteter

Att vara ute med hundspann är ett härligt sätt att komma ut för att se norrsken.
På alla långturer och expeditioner med hundspann har du stora möjligheter att få se norrskenets dans över himlen, t ex Hundspannsäventyr och Norrskensnätter.
För de som vill ut på ett kortare äventyr erbjuder vi en övernattningstur eller en 3 timmars Norrskenstur med hundspann.

Mera norrskensläsning

Vill du kolla förutsättningarna för att du skall se norrsken så ta en titt på följande sida: Aurora Borealis prognoser

Wikipedia om norrsken och polarsken
Tomas Mejtofts examensarbete om norrsken

Läsvärt i pappersform

Arctic Light –the eyes of my heart av Patricia Cowern