Jokkmokks Vintermarknad ur ett historisk perspektiv

Jokkmokks marknad är en av Sveriges äldsta marknadsplatser, med traditioner sedan medeltiden. Jokkmokks Vintermarknad historia går långt tillbaka i tiden, närmare bestämt 400 år av obruten tradition.

Jokkmokk-market-history

 

År 1605 bestämde Sveriges dåvarande konung, Karl IX att det skulle inrättas fasta marknadsplatser i Lappland. Vid denna tid fanns inte samhället Jokkmokk. Med fasta marknadsplatser fick staten på så vis en starkare makt över folket i norr och kunde lättare driva in skatt, hålla ting samt sprida kristendomen.

När Karl IX:e instiftade marknadsplatsen fanns redan etablerade handelsvägar och system för bedrivande av handel i Lapplands inland. Gamla arkeologiska fynd påvisar att handeln har bedrivits mellan sydvästra Finland och över mot Tysfjord i Norge redan under Vikingatiden.

Jokkmokk kom nu att utvecklas till ett centrum för denna handel. Samtidigt som marknadsplatserna instiftades förbjöds all handel på alla andra platser i Lule Lappmark. Talvatis där Jokkmokks lappby hade sitt vinterviste blev utsett till en av marknadsplatserna.

I början hölls Jokkmokks marknad kring Påvemässotid, kring den 25 januari och varade under 2-3 veckor. Längden på marknaden ändrades över tiden och under 1930-talet varade den i 2 dagar.

Att marknaden förlades till vintern hade sina naturliga förklaringar. På den tiden färdades man lättast längs frusna sjöar och älvar samt att samerna hade sina renar samlade nere i skogslandet runt Jokkmokk.

1955 när man hade 350-års jubileum av Jokkmokks vintermarknad beslöt man att göra den lite mer turistisk och besöksvänlig. Antalet dagar utökades till tre, marknadsstånden utökades från ett 20-tal till 150 stycken. Den första renrajden drog igenom samhället och på hembygdsgården var det logdans.

Idag startar alltid marknaden den första torsdagen i februari och den varar under tre dagar.

Jokkmokks Marknad är idag så mycket mer än bara försäljningsstånden i centrum. Det är konstutställningar, musik konserter, föreläsningar, hundspannsturer, skotersafaris, renrajd, folkdans, disco, märgbensmiddagar och människor från hela världen.

Jokkmokk har knappt 3 000 invånare och under en marknad invaderas det lilla samhället av ca 30-40 000 besökare. När det firades 400-års jubileum 2005 var det runt 80 000 besökare!

Till våra Aktiviteter under Jokkmokks Marknad >>

Jokkmokks Marknad All Inclusive 2025

Jokkmokk All Inclusive, är ett 6 dagars upplevelsepaket fullspäckat med fantastiska aktiviteter under veckan för Jokkmokks vintermarknad med boende på
6 Dagar
2-7 Feb + 7-12 Feb

Med Hundspann i Skogslandet

Vår mest populära korta hundspannstur där du åker som passagerare sittandes på hundsläden som dras av våra starka slädhundar. Upplev
3 tim
Dec – Maj

Norrskenstur med Hundspann

Följ med på en hundspanns- och norrskenstur efter mörkrets inbrott! Med hundspann styr vi kosan rakt ut i de snötyngda
3 tim
Dec – Feb