Huvudmeny:


Naturens Bsta

Vinnare av Grand Travel Awards Ekoturismpris 2008


Jokkmokkguiderna är märkta av Naturens Bästa sedan 2003.

Märkningskommitténs motivering (29 januari 2003)
En av Norrbottens duktigaste och mest entusiastiska hundspannsarrangörer där hundarna alltid står i centrum. En kunnig och seriös arrangör, som inte bara vill inspirera andra turismentreprenörer i Jokkmokk att utveckla sin verksamhet, utan också en eldsjäl med djupt engagemang i Världsarvet Laponia, fjällnära urskogar och rovdjursfrågor.

Vad är Naturens Bästa?

Naturens Bästa är ett banbrytande kvalitetsmärke för ansvarsfull upplevelseturism i naturen i Sverige. Det som internationellt ofta kallas för ekoturism.
Naturens Bästa är det första nationella kvalitetsmärket för ekoturismarrangemang på det Norra halvklotet, och det sjösattes under FN:s Internationella Ekoturismår 2002.
Naturens Bästa håller på att samla alla Sveriges främsta naturresearrangörer och deras finaste produkter.
Naturens Bästa skapades för att du lättare ska kunna hitta fram till dem. Ett sätt att skilja agnarna från vetet.
Naturens Bästa är helt enkelt de bästa naturresorna i Sverige. Ett roligare resande – för alla inblandade.
Naturens Bästa utvecklades i nära samarbete mellan resenäringen, markägar- och naturskyddsintressen, ideella organisationer, myndigheter, företag och institutioner. Bland annat genom att alla krav arbetades fram med en referensgrupp med inte mindre än ett trettiotal företag och ett tjugotal olika organisationer.
Naturens Bästa ger alla svenska naturupplevelsearrangörer möjligheten att kvalitetssäkra sina produkter och tillsammans skapa ett nätverk för en effektiv marknadsföring.
Naturens Bästa visar att det märkta arrangemanget ska uppfylla våra högt ställda krav.
Naturens Bästa är skräddarsytt för att garantera hög kvalitet på deltagarens reseupplevelse, i kombination med ett aktivt ansvar för naturskydd, ett mer miljöanpassat resande och en omsorg om resmålets kulturvärden och människor.

Klicka för att veta mer om Svenska Ekoturismföreningen och Naturens Bästa !

Share