Huvudmeny:


Naturens Bsta

Vinnare av Grand Travel Awards Ekoturismpris 2008

Jokkmokks Vintermarknad ur ett historiskt perspektiv

Historik vintermarknad i Jokkmokk

Jokkmokks marknad är en av Sveriges äldsta marknadsplatser, med traditioner sedan medeltiden. Jokkmokks vintermarknad har en lång historia, närmare bestämt 400 år obruten tradition. År 1605 bestämde Sveriges dåvarande konung, Karl IX att det skulle inrättas fasta marknadsplatser i Lappland. Vid denna tid fanns inte samhället Jokkmokk. Med fasta marknadsplatser fick staten på så vis en starkare makt över folket i norr och kunde lättare driva in skatt, hålla ting samt sprida kristendomen. När Karl IX:e instiftade marknadsplatsen fanns redan etablerade handelsvägar och system för bedrivande av handel i Lapplands inland. Gamla arkeologiska fynd påvisar att handeln har bedrivits mellan sydvästra Finland och över mot Tysfjord i Norge redan under Vikingatiden. Jokkmokk kom nu att utvecklas till ett centrum för denna handel. Samtidigt som marknadsplatserna instiftades förbjöds all handel på alla andra platser i Lule Lappmark. Talvatis där Jokkmokks lappby hade sitt vinterviste blev utsett till en av marknadsplatserna.
I början hölls Jokkmokks marknad kring Påvemässotid, kring den 25 januari och varade under 2-3 veckor. Längden på marknaden ändrades över tiden och under 1930-talet varade den i 2 dagar. Att marknaden förlades till vintern hade sina naturliga förklaringar. På den tiden färdades man lättast längs frusna sjöar och älvar samt att samerna hade sina renar samlade nere i skogslandet runt Jokkmokk.
1955 när man hade 350-års jubileum av Jokkmokks vintermarknad beslöt man att göra den lite mer turistisk och besöksvänlig. Antalet dagar utökades till tre, marknadsstånden utökades från ett 20-tal till 150 stycken. Den första renrajden drog igenom samhället och på hembygdsgården var det logdans. Idag startar alltid marknaden den första torsdagen i februari och den varar under tre dagar. Sedan marknadens 400 års jubileum hålls också en historisk marknad dagarna innan med start på måndagen. Idag är marknaden så mycket mer än bara försäljningsstånden i centrum. Det är konstutställningar, musik konserter, föreläsningar, hundspannsturer, skotersafaris, renrajd, folkdans, disco, märgbensmiddagar och människor från hela världen. Jokkmokk har knappt 3000 invånare och under en marknad invaderas det lilla samhället av ca 30-40 000 besökare. När det firades 400-års jubileum var det runt 80 000 besökare!

Share