Huvudmeny:


Naturens Bsta

Vinnare av Grand Travel Awards Ekoturismpris 2008

Hundslädar

Med hundslädar och siberian huskies i Sareks Nationalpark, Svenska Lappland Mars 2010
Det finns flera olika modeller och olika tillverkare av hundslädar. Givetvis passar olika slädar olika användningsområden. Man kan dela in slädarna i nordiska slädar, som man åker skidor bakom och nome slädar som man står bakom, på de utstickande medarna och kör. Slädar som är byggda av trä är i regel hopsatta med snören/rep. Detta gör att hela slädkonstruktionen blir mycket flexibel/rörlig och därmed håller för de påfrestningar som den utsätts för. Skidor/medar är belagda med tunn, utbytbar plast (belag) på undersidan. Slädbelagen gör att den glider lätt i olika snöförhållanden. När belagen är utslitna kan de relativt lätt bytas.
Slädarna är oftast utrustade med ett slädkapell. I det lastar vi vår utrustning och man kan sedan enkelt komma åt drickflaskor, godis, extra mössa osv. Beroende på hur snöförhållandena är, förarens vikt, spårets lutning osv. så skall man packa tyngden lite olika i släden. Detta instruerar vi om inför våra turer. De slädar som vi använder är utrustade med en piggbroms. Den är konstruerad för att ge maximal bromsverkan. Den används vid starten för att hålla spannet, kraftiga utförslöpor och när man vill stanna. Vi har dessutom valt att utrusta våra slädar med sk mattbromsar. Det är en matta som man kan fälla ner mellan medarna bakom släden. Denna ger inte lika kraftfull bromsverkan och används främst för att sakta ner farten eller på is och då det är lite snö. Under starten och svårare partier/ långa utförslöpor så kör vi med denna mattbroms nedfälld.
Dessa två nämnda bromsar är sk färdbromsar. Utöver dessa så har varje släde dessutom ett snöankare, vilken man kan se som en parkeringsbroms för ett hundspann.

Vi har testat olika tillverkare, olika modeller och slutligen fastnat för följande modeller:

Toboga släde

Detta är en slädmodell som ursprungligen byggdes för transporter där snön är lös. Mellan skidorna/medarna ligger en plast som fungerar som ett bärplan. Med last blir dessa slädar stabila att köra och de fungerar mycket bra för körning i områden där man inte riktigt vet hur snöförhållandena är eller kan ändras snabbt. Nackdelen är att under vissa snöförhållanden så ligger plastbotten mot snön i onödan och gör släden tungdragen.
Av den anledningen har vi valt att använda Oinakkas förhöjda tobogor (Oinakka Marathon förhöjd) under våra långturer. Lastplanet är 2 meter långt vilket gör att man kan sova i släden om det mot förmodan skulle behövas. En längre släde flyter dessutom bättre i snön och därmed underlättar för hundarna.

Transportslädar

Här har vi några modeller av transportslädar. Den ena är den klassiska Pollimankisläden som idag kallas för Turistsläde. Det är en släde som är byggd för att klara av att transportera upp till fyra (4) sittande gäster samt en förare som står bakom. Det innebär att släden klarar laster på upp till 400 kg.
Vi använder denna släde dels till våra korta turer där gäster åker samt turer där vi har en gäst som åker och en som kör ex om ett barn följer med och vill åka. Ibland monterar vi en stor packlåda på dessa slädar och använder dem för transporter av utrustning för t ex skidgrupper/expeditioner inom skoterförbudsområden.
I gruppen transportslädar finns dessutom fler slädmodeller som vi använder. Dels Oinakkas Touring (Titanic) som är en stor tobogasläde i storleksordning med Pollimankisläden. Vi har också en som är Mattis favorit. Det är en traditionell lastsläde, med ett 250 cm långt lastplan, som är byggd av Jörn Johansen i Västerbotten men utrustad med nya skidor från Bo Östergren, Jokkmokks egen skidmakare! När man tittar på transportslädar är det svårt att hitta tillverkare av en släde som trots tung last fortfarande upplevs som körbar/flexibel. I framtiden hoppas vi att Bo Östergren eller Oinakka kommer med en ny modell som bygger på riktigt långt lastplan på uppemot 300-350 cm, breda långa skidor osv. Fram till dess fortsätter vi att köra med de som presenterats ovan.

Racingslädar

I klassen bråttomslädar, dvs tävlingsslädar dyker det upp alternativa material som plast och aluminium. För sprint och medeldistans kör vi en liten Oinakka Xtrem med aktiv styrning. Aktiv styrning innebär att man bryter slädens handtag i sidled och därmed faktiskt kan styra släden som om den hade en ratt! Detta är en mycket liten och lätt modell.
För längre medeldistans samt långdistanstävlingar har vi en Oinakkas Alu-distance samt en Oinakka Alu-toboga. Den första har aktiv styrning. Båda dessa slädar har flexibla aluminiummedar med utbytbara plastbelag och en mängd fiffiga hi-tech lösningar. Vi har givetvis testat dessa på fjället och de fungerar okej men en traditionell träsläde är mer praktisk när man kör ospårat med tunga laster. Men för träning och tävlingar så är dessa moderna slädar helt klart att föredra!

Oinakka Touring som vi kallar Titanic... Här lastad med 300kg utrustning under en expedition inne i Sareks nationalpark 2010.

Share