Huvudmeny:


Naturens Bsta

Vinnare av Grand Travel Awards Ekoturismpris 2008

Bokningsvillkor

Betalning:
När du bokar ber vi dig betala in bokningsavgift, 20 % av priset på turen.
Bokningsavgiften återbetalas ej vid avbokning.
Betalning av resterande 80 % ska betalas senast 14 dagar innan din ankomst.

Avbokning:
Avbokning måste göras så snart det finns en anledning att inte genomföra turen.
● Vid avbokning från bokningstillfället och 61 dagar före ankomst erläggs du bokningsavgiften som är 20% av bokningens totala pris.
● Vid avbokning från 60 dagar och 31 dagar före ankomst erläggs du att betala 50% av bokningens totala pris.
● Vid avbokning från 30 dagar och 15 dagar före ankomst erläggs du att betala 75% av bokningens totala pris.
● Vid avbokning från 14 dagar före ankomst erläggs du/ni att betala 100% av bokningens totala pris.
Om vi Jokkmokkguiderna måste avboka turen av någon anledning återbetalas hela summan inklusive bokningsavgiften.
Du ansvarar själv för att se till att du har ett avbeställningsskydd. Kolla upp detta med ditt försäkringsbolag.

Avbokning på grund av sjukdom / oförutsedda händelser
På grund av oförutsedda omständigheter, är det möjligt att avbryta ditt besök till Jokkmokkguiderna med en återbetalning upp till 80% av det totala summan. Med oförutsedda omständigheter, hänvisar vi till;
● Sjukdom eller en allvarlig olycka som påverkat dig.
● Dödsfall eller en allvarlig olycka gällande dina make/maka, sambo, dina föräldrar, barn eller syskon.
●Oväntad och allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad, vilket innebär att det inte är rimligt att kräva att du uppfyller kontraktet.
Du måste kunna verifiera det skäl som hindrar dig från att utföra resan med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Ett medicinskt läkarintyg skall innehålla en diagnos, datum för ditt första besök och anledningen till varför du är förhindrad att resa. Läkarintyget vara utfärdat innan ankomst.
För att få återbetalning, måste orsaken till avbokningen vara oförutsedd, oväntad och av sådan art som hindrar dig från att utföra din resa. Detta innebär att om du till exempel inte har de nödvändiga resedokument för resan, betraktas det inte som ett legitimt skäl för att avbryta bokningen.

Force majeure
Force majeure innebär ovanliga, oförutsebara och oundvikliga händelser som ligger utanför arrangörens kontroll, och som förhindrar att kontraktet kan uppfyllas. Omständigheter som arrangören inte, inom rimliga medel, kunnat förutse och därför inte kunde ha undvikit eller övervunnit. Inklusive, men inte begränsat till, krig, krigshot, upplopp, civil olydnad eller strejk, myndighetsåtgärd, terrorhandling, natur- eller industrikatastrof, brand, svåra väderförhållanden, översvämning, stängda flygplatser, tekniska problem, underhålls frågor eller oförutsedda förändringar gjorda av flygbolag, såsom tidtabells förändringar, avbrott i IT-infrastruktur (inklusive, men inte begränsat till vår hemsida). Under dessa förhållanden är arrangören fri från ansvar eller andra konsekvenser.

Share